Štýl poťahovania DL

Štýl poťahovania nádychom ako pri vodnej fajke, čiže priamo pľúcami.