Štýl poťahovania MTL

Štýl poťahovania ako pri klasických cigaretách, čiže naprv poťah do úst a až následne do pľúc.